Når kunst bliver til sport

Bedre selvværd og mere mod på tilværelsen. Større tro på sig selv og egne evner. Mindre ensomhed og isolation.

Det er bare nogle af de positive konsekvenser af, at udsatte børn hjælpes til sport og bliver en del af foreningslivet.

Netop sådan et projekt startede Børnenes Kontor i Randers i 2010. Det er nu blevet til, at lokale kræfter har samlet

sig og gået i samarbejde om ”Når kunst bliver til sport” for at udbrede kendskabet til foreningen og det store stykke

arbejde de gør for at hjælpe børn fra udsatte familier i Randers.

Til formålet har den lokale Randers kunstner Hanne Koch som ejer GALLERI-randers, lavet et flot maleri, som der er

lavet reproduktioner af, som sælges til private og erhvervslivet.

Læring af sociale kompetencer

Lars Bjarne Kronborg som er repræsentant for idræt i den lokale Børnenes Kontor fortæller, atde yder bistand til familier,

som ikke har råd til, at lade deres børn deltage i en fritidsaktivitet. Helt konkret betyder det, at de betaler kontingent i

sportsforeninger. Deres “distributionsnet” for at opspore de trængte familier går dels gennem kontakt til alle skoler i Randers,

og dels gennem sportsforeninger og spejderbevægelser.

Sunde fritidsinteresser og inklusion i lokale foreninger og klubber kan hjælpe socialt udsatte børn og unge til nye netværk og

venskaber og gøre dem mere fysisk aktive.Det handler også om at lære nogle sociale kompetencer. Hvordan man opfører sig.

Der er jo nogle regler, man skal overholde, både i forhold til sporten, men også nogle sociale regler i forhold til at være en del

af fællesskabet.

Sport skaber positiv spiral

Undersøgelser på området konkludere at tilbud om fysisk aktivitet i trygge rammer gennem en forening har en meget stor

betydning for både børnene og deres forældre og giver børnene bedre kompetencer, både socialt og fysisk.

Kirsten Vandbæk som er formand for foreningen i Randers har igennem hendes mangeårige arbejde som skoleleder

(nu pensioneret) på Hornbæk skole, haft børn helt inde på livet og mener at alle børn og unge bør få mulighed for at gå til

noget i fritiden, og sådan er det ikke i dag.

”Fritidsaktiviteter kan være meget afgørende i forhold til at skabe en mere positiv spiral omkring skolelivet og tilværelsen

generelt. Succesoplevelser i fritidslivet kan give børn med vanskelige opvækstforhold øget trivsel og højere selvtillid og dermed

en ballast, de kan bruge i skolen.

Udsatte børn har i den grad brug for at blive en del af et fællesskab på eksempelvis fodboldbanen eller i håndboldhallen.

Det giver et afbræk i en ellers hård hverdag.

Randers har gennemsnitligt flere sårbare børn

Så sent som i december måned 2015 kom der så en ny rapport fra analyseinstituttet KIRA lavet for Socialstyrelsen som viser,

at hele 11,9 procent af børnene i Randers Kommune katogoriseres som sårbare. Det er næsten 2 procent flere end

landsgennemsnitte og langt højere end i nabokommunerne.

”Dette er blot en trist erkendelse af, at det arbejde Børnenes Kontor i Randers laver for at hjælpe udsatte børn til sport

desværre er nødvendigt. I 2015 hjalp vi xx børn og det betød, der var xx vi måtte sige nej til. Vi håber at denne kampagne

med hallerne og plakaterne gør, at vi i 2016 kan hjælpe alle dem der henvender sig til os.

Skilte i hallerne skal øge kendskabet

For at synliggøre Børnenes Kontor i Randers og øge kenskabet til foreningen bliver der sat skilt op i Romalt Aktivitetshal

og Assentoft Hallen. Der vil ligeledes komme til at ligge noget materiale om samarbejdet i hallerne, så der kommer fokus

på værdien af, at ”sport er for alle”.

Det glæder det mig meget, at vi har kunnet indgå i dette samarbejde med Romalt Aktivitetshal og Assentoft Hallen, og at

Hanne Koch har fundet sympati for projektet. Men det kunne ikke have ladet sig gøre hvis Pia Nielsen fra Ask Why ikke

havde taget bolden op, og fået de nu implicerede parter samlet til projekt ”Når kunst bliver til sport.”, understreger

Kirsten Vandbæk.

 

Det er både private og erhvervslivet, der kan støtte projektet ved køb af en plakat.

Den koster kr. 995,- og kan købes ved at sende en email til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.